Adela Skola

Adelaskola är samlingsnamnet för en komplett IT-miljö för skolledning och administratörer.
Administration för alla skolformer:

  • Barnomsorg, Förskola och fritids
  • Grundskola
  • Gymnasium
  • Kulturskola
  • Vuxenutbildning, KY och YH
  • Kopplingar till myndigheter och befolkningsregister

Adelaskola kan integreras med externa system som journalsystem för skolhälsovård, andra lärplattformar och schemaprogram. Systemet hanterar obegränsat stora koncernstrukturer.

 BO GR GY