Adela Debitering

Adeladebitering hämtar relevant data för prissättning och debitering av alla på en skola förekommande behov: föräldraavgifter för förskola och fritids, IKE (skolpeng), elevboende, busskort mm.

  • Automatiska, retroaktiva korrigeringar av tidigare fakturerade belopp valfri tid tillbaka
  • Grafisk visning av fakturerade belopp
  • Presentation av utfall på valfri nivå: elev, skola, program, kommun etc.
  • Överföring av fakturarader till ekonomisystem där fakturering sker

Adela Debitering kan också användas tillsammans med andra system.

 Debitering_2