Adela Förskola

Adelaförskola

Förskolemodulen  täcker hela förskolans behov av administration, ansökan och köhantering, barnens schema och föräldrars inkomstuppgifter och debitering av avgifter. Adela är skalbart och kan hantera många användare och obegränsade koncernstrukturer.

Personalen har inloggningar och har tillgång till en blogg för att sprida information till föräldrar och personal. De kan också se och skriva ut olika listor som t ex:

  • kontaktuppgifter till vårdnadshavare
  • barnens veckoschema
  • avgifter som faktureras respektive vårdnadshavare
  • listor med kontaktuppgifter till barn, vårdnadshavare och personal

Föräldrar har inloggningar och kan administrera

  • sina egna adressuppgifter
  • anmäla förändrad inkomst
  • hantera sina barns veckoscheman
  • följa förskolans informationsflöde via bloggen.

För nytillkommande barn och föräldrar finns en ansökningsblankett på webben som automatiskt läses in i systemets kö. Bekräftelsemail skickas till föräldrarna och när plats finns ledig, skickas ett placeringsförslag som föräldern tackar ja eller nej till.

Det administrativa arbetet med att sköta köhanteringen, placeringar och gruppstrukturen, personalregister samt debiteringen, görs i systemets centrala delar av skolassistent/administratör/skolledare.

Debiteringen kan beräkna avgiften utifrån barnets tid i omsorgen, föräldrarnas anmälda inkomster och eventuellt den kommunala taxemodellen. Debiteringen kan även klara retroaktiva debiteringar/krediteringar om t ex inkomständringar kommit in sent.

Alla delar av vår lösning nås via Internet och inga installationer behövs lokalt hos kunden. Självklart följer vi myndigheternas förordningar och rapporterar direkt från systemet till dem.

Kontakta oss för en demonstration eller ytterligare information och offert på Adelaförskola!

 

PS I Adelafamiljen finns även Adelaskola för såväl grundskola och gymnasieskola. Till dessa finns också Adelanet, en lär- eller kommunikationsplattform för pedagoger, elever och föräldrar