Adela Schema


Adelaschema är en tilläggsmodul till Adelaskola och är ett kraftfullt schemaläggningssystem med full kontroll över kollisioner, dubbelbokningar eller andra konflikter.
Scema png