Adela Statistik

 STAT
Adelastatistik är ett avancerat verktyg för olika typer av statistik och kvalitetsuppföljning.

  • Presentation i Excel som Pivåtabeller
  • Egna uppställningar
  • Grafik

Adelastatistik hämtar rådata ur databasen som sedan sparas i ett Excelblad.
Baserat på datauttagen kan användaren använda de färdiga mallarna eller bygga egna pivåtabeller.