Tersus

AdelaSkola copy

I Adelaskola finns stöd för alla skolformer; förskola, fritids, grundskola, gymnasium, kultur- & musikskola men även olika former av vuxenutbildning.

Adelaskola spänner över hela verksamheten från skolexpeditionen till klassrummet och är både ett expertsystem för skolledning och administrationen och en kommunikations-plattform för lärare, elever och föräldrar. Modulerna är helt integrerade och all information nås från alla delar av systemet.

Adelaskola kan antingen fås som en helt webbaserad tjänst eller installeras i den egna IT-miljön.  

Adelaskola används av såväl kommuner som stora och små friskolor. Tersus Skolsystem AB har byggt administrativa lösningar för skolan i mer än 20 år och har en gedigen erfarenhet inom området. Vi lyssnar på användarnas önskemål och uppfyller givetvis alla myndighetskrav

BO GR GYAdelanet1 png