Om oss

Med utbildning som drivkraft

Tersus Skolsystem AB utvecklar och säljer system för administration av skola och barnomsorg. Vårt primära erbjudande är Adela som en molntjänst vilket gör det enkelt för våra användare att komma igång och underhålla systemet. Vår prismodell utgår från hur många elever det finns på skolan och vilka moduler man vill ha tillgång till. Avgiften innefattar tillgång till systemet, uppdateringar, drift och systemtjänster samt tillgång till vår support.

Bakgrund
I mer än 20 år har verksamhetssystem för skolan varit vår arena. Utvecklingen har gått från att erbjuda expertsystem för administration på en skola eller skolförvaltning till att idag även omfatta schemaläggning, lär- eller studieplattform för samarbete mellan elever, föräldrar och lärare, avancerade moduler för debitering och statistik.

Smidiga, lyhörda och flexibla
Vår utveckling drivs av användarnas önskemål och myndigheters krav. En konsekvens av detta är att stora delar av Adelakonceptet är utvecklade i nära samarbete med flera kunder där användarnas krav fått stor genomslagskraft i den slutgiltiga designen.

Affärsidé
”Tersus skall medverka till en enklare och effektivare administration inom barnomsorg och skola genom att i nära samarbete med användare, utveckla IT-baserade verksamhetssystem som stöder skolans administrativa processer”.