TERSUS

Administration för din skola – utan konstigheter

Vi erbjuder en komplett IT-miljö för skolledningar och administratörer som städar upp och effektiviserar era processer. För oss är dialogen med er avgörande. Därför har vi under 20 år utvecklat vår produkt tillsammans med våra kunder. Lite personligare och mycket enklare.

Komplett

AdelaSkola™ spänner över hela verksamheten och är ett expertsystem för både skolledning, lärare och administratörer. 

För Nästan Alla

Vi har stöd för de flesta skolformer; förskola, fritids, grundskola, gymnasium samt olika former av vuxenutbildning. AdelaSkola™ används av såväl kommuner som stora och små friskolor.

I Molnet

AdelaSkola™ kan antingen fås som en helt webbaserad tjänst eller installeras i den egna IT-miljön. Alla moduler är helt integrerade och all information nås från alla delar av systemet.

Bakgrund

1992 gick vårt första system online. 1999 såldes företaget till personalen och Tersus var fött. 28 år senare erbjuder vi fortfarande gedigna helhetslösningar. Och vi är fortfarande det familjära alternativet till storföretagen.

Lyhörda
& Flexibla

Vår utveckling drivs av användarnas önskemål. AdelaSkola™ är utvecklat i nära samarbete med våra kunder och användarnas krav har bidragit till att forma den slutgiltiga funktionaliteten.

Vår Vision

På en marknad där stora aktörer trängs vill vi vara det personliga alternativet. Tersus system ska alltid ha effektivitet och utbildning som yttersta drivkraft.