preloder

Administration för alla skolformer.

Adelaskola är samlingsnamnet för en komplett IT-miljö för skolledning och administratörer. Tersus Skolsystem AB har byggt administrativa lösningar för skolan i mer än 20 år och har en gedigen erfarenhet inom området. Vi lyssnar på användarnas önskemål och uppfyller givetvis alla myndighetskrav

För Alla

Systemet har stöd för alla skolformer; förskola, fritids, grundskola, gymnasium, kultur- & musikskola, samt olika former av vuxenutbildning. Adelaskola används av såväl kommuner som stora och små friskolor.

Komplett

Adelaskola spänner över hela verksamheten från skolexpeditionen till klassrummet och är både ett expertsystem för skolledning och administrationen och en kommunikations-plattform för lärare, elever och föräldrar.

I Molnet

Adelaskola kan antingen fås som en helt webbaserad tjänst eller installeras i den egna IT-miljön. Alla moduler är helt integrerade och all information nås från alla delar av systemet

Support

Vi erbjuder självklart full support och har som ambition att ge så rättvis och snabb hjälp som möjligt.

Vad Vi Gör

Bakgrund

I mer än 20 år har verksamhetssystem för skolan varit vår arena. Utvecklingen har gått från att erbjuda expertsystem för administration på en skola eller skolförvaltning till att idag även omfatta schemaläggning, lär- eller studieplattform för samarbete mellan elever, föräldrar och lärare, avancerade moduler för debitering och statistik.

Lyhörda och Flexibla

Vår utveckling drivs av användarnas önskemål och myndigheters krav. En konsekvens av detta är att stora delar av Adelakonceptet är utvecklade i nära samarbete med flera kunder där användarnas krav fått stor genomslagskraft i den slutgiltiga designen.

Vår Affärsidé

”Tersus skall medverka till en enklare och effektivare administration inom barnomsorg och skola genom att i nära samarbete med användare, utveckla IT-baserade verksamhetssystem som stöder skolans administrativa processer”.

Med utbildning som drivkraft utvecklar och säljer Tersus Skolsystem AB system för administration av skola och barnomsorg.

Vårt primära erbjudande är Adela som en molntjänst vilket gör det enkelt för våra användare att komma igång och underhålla systemet. Vår prismodell utgår från hur många elever det finns på skolan och vilka moduler man vill ha tillgång till. Avgiften innefattar tillgång till systemet, uppdateringar, drift och systemtjänster samt tillgång till vår support.

Senaste Nyheter

Category: Nyheter
Adela - SPAR
oktober 5, 2018 0 Comments
Nu finns integration med Skatteverkets personregister SPAR. Kontakta oss för mer...
Category: Nyheter
Ny driftsmiljö
oktober 5, 2018 0 Comments
Lördagen 29:e september gjorde vi en av de största satsningarna på Adelas driftmiljö sedan vi börjat leverera produkten som en molntjänst för mer än 10 år sedan: alla...