preloder
AdelaSkola Logga

Adelaskola är samlingsnamnet för en komplett IT-miljö för skolledning och administratörer.
Administration för alla skolformer.

 • Barnomsorg, Förskola och fritids
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Kulturskola
 • Vuxenutbildning, KY och YH
 • Kopplingar till myndigheter och befolkningsregister

Adelaskola kan integreras med externa system som journalsystem för skolhälsovård, andra lärplattformar och schemaprogram. Systemet hanterar obegränsat stora koncernstrukturer.

AdelaBarnomsorg Screen
https://media1.tersus.se/2019/01/AdelaDebiteringScreen-704x 622.png
https://media1.tersus.se/2019/01/AdelaDebiteringLogga-750x115.png

Adeladebitering hämtar relevant data för prissättning och debitering av alla på en skola förekommande behov: föräldraavgifter för förskola och fritids, IKE (skolpeng), elevboende, busskort mm.

 • Automatiska, retroaktivakorrigeringar av tidigare fakturerade belopp valfri tid tillbaka
 • Grafisk visning av fakturerade belopp
 • Presentation av utfall på valfri nivå: elev, skola, program, kommun etc.
 • Överföring av fakturarader till ekonomisystem där fakturering sker

Adela Debitering kan också användas tillsammans med andra system.

AdelaStatistik Logga

Adelastatistik är ett avancerat verktyg för olika typer av statistik och kvalitetsuppföljning.

 • Presentation i Excel som Pivåtabeller
 • Egna uppställningar
 • Grafik

Adelastatistik hämtar rådata ur databasen som sedan sparas i ett Excelblad.
Baserat på datauttagen kan användaren använda de färdiga mallarna eller bygga egna pivåtabeller.

AdelaSchema Screen
AdelaSchema Logga

Adelaschema är en tilläggsmodul till Adelaskola och är ett kraftfullt schemaläggningssystem med full kontroll över kollisioner, dubbelbokningar eller andra konflikter.

AdelaNet Logga

Adelanet är en kommunikations- eller lärplattform för skolpersonal, elever och föräldrar.

 • Schema; elev. studiegrupp, klass, salar
 • Frånvaro- och betygsregistrering samt registrering av nationella prov/ämnesprov
 • Meddelandesystem och forum
 • Studieplattform: uppgifter, IUP, skriftliga omdömen m.m
 • Inloggningar för lärare och övrig skolpersonal, elever och föräldrar
AdelaNet Screen
AdelaAnsökan Logga

Adelaansökan är en e-tjänst för att söka plats och innehåller köhantering för barnomsorg/förskola och grundskola. Ansökanbalnketten är dynamisk och kan anpassas till var skolas egna önskemål.

Föräldrar kan ansöka om plats på valfri skolenhet 
och till viss årskurs ett specifikt skolår.

 • Webbaserad ansökan
 • Köadministration
 • Platserbjudande och placering via mail
 • Underhåll av inkomst, schema, adressuppgifter m.m
AdelaFörskola Logga

Förskolemodulen täcker hela förskolans behov av administration, ansökan och köhantering, barnens schema och föräldrars inkomstuppgifter och debitering av avgifter. Adela är skalbart och kan hantera många användare och obegränsade koncernstrukturer.

Personalen har inloggningar och har tillgång till en blogg för att sprida information till föräldrar och personal. De kan också se och skriva ut olika listor som t ex:

 • kontaktuppgifter till vårdnadshavare
 • barnens veckoschema
 • avgifter som faktureras respektive vårdnadshavare
 • listor med kontaktuppgifter till barn, vårdnadshavare och personal

Föräldrar har inloggningar och kan administrera

 • sina egna adressuppgifter
 • anmäla förändrad inkomst
 • hantera sina barns veckoscheman
 • följa förskolans informationsflöde via bloggen.
AdelaFörskola Screen

Det Finns Mer

I Adelafamiljen finns även Adelaskola för såväl grundskola och gymnasieskola. Till dessa finns också Adelanet, en lär- eller kommunikationsplattform för pedagoger, elever och föräldrar
01
Ansökan
För nytillkommande barn och föräldrar finns en ansökningsblankett på webben som automatiskt läses in i systemets kö. Bekräftelsemail skickas till föräldrarna och när plats finns ledig, skickas ett placeringsförslag som föräldern tackar ja eller nej till.
02
Admministration
Det administrativa arbetet med att sköta köhanteringen, placeringar och gruppstrukturen, personalregister samt debiteringen, görs i systemets centrala delar av skolassistent/administratör/skolledare.
03
Ekonomi
Debiteringen kan beräkna avgiften utifrån barnets tid i omsorgen, föräldrarnas anmälda inkomster och eventuellt den kommunala taxemodellen. Debiteringen kan även klara retroaktiva debiteringar/krediteringar om t ex inkomständringar kommit in sent.
04
Flexibilitet
Alla delar av vår lösning nås via Internet och inga installationer behövs lokalt hos kunden. Självklart följer vi myndigheternas förordningar och rapporterar direkt från systemet till dem.