TERSUS

Det här är AdelaSkola™

Administration behöver vare sig vara dyrt eller krångligt.
AdelaSkola™ passar dig som inte vill kompromissa mellan personlig service och en stark, flexibel administrationslösning.

Vi har 20 års erfarenhet av att leverera starka lösningar till
skola- och barnomsorg.

AdelaSkola™ täcker in hela förskolans behov av administration. Ansökan, kö-hantering, schema, föräldrars inkomstuppgifter och debitering av avgifter. AdelaFörskola™ är skalbart och kan hantera många användare och obegränsade koncernstrukturer.

AdelaSkola™ Köhantering, ansökan, fritids, debitering, statistik, myndighetsrapportering. Integreras enkelt med samtliga lärplattformar eller schema-system i er befintliga verksamhet.

AdelaSkola™ är ett kraftfullt elevregister för administratörer och skolledning som enkelt integreras med samtliga övriga lärplattformar eller schema-system. Hanterar statistik, myndighetsrapportering och erbjuder automatiserad debitering.

Här nedan kan du läsa mer om vad AdelaSkola™ kan göra för din verksamhet

AdelaSkola™

AdelaSkola™ är samlingsnamnet för en komplett IT-miljö för skolledning och administratörer. Administration för Barnomsorg, grundskola, gymnasium samt viss form av vuxenutbildning.

AdelaSkola™ kan enkelt integreras med externa system som journal-system för skolhälsovård, andra lär-plattformar och schemaprogram. Systemet hanterar obegränsat stora koncernstrukturer.

– Barnomsorg
– Förskola och fritids
– Grundskola
– Gymnasium
– Kulturskola
– Viss Vuxenutbildning, KY och YH
– Kopplingar till myndigheter och befolkningsregister

AdelaDebitering™

AdelaDebitering™ hämtar relevant data för prissättning och debitering av alla på en skola förekommande behov: föräldraavgifter för förskola och fritids, IKE (skolpeng), elevboende, busskort mm. 

AdelaDebitering™ kan också användas tillsammans med andra system.

– Automatiska, retroaktiva korrigeringar av tidigare fakturerade belopp valfri tid tillbaka
– Grafisk visning av fakturerade belopp
– Presentation av utfall på valfri nivå: elev, skola, program, kommun etc
– Överföring av fakturarader till ekonomisystem där fakturering sker

AdelaStatistik™

AdelaStatistik™ är ett avancerat verktyg för olika typer av statistik och kvalitetsuppföljning.

AdelaStatistik™ hämtar rådata ur databasen som sedan sparas i ett Excelblad. Baserat på datauttagen kan användaren använda de färdiga mallarna eller bygga egna pivåtabeller.

– Presentation i Excel som Pivåtabeller
– Egna uppställningar
– Grafik

AdelaNet™

AdelaNet™ är en kommunikations- eller lärplattform för skolpersonal, elever och föräldrar.

– Schemavisning för elever, studiegrupper och klasser
– Frånvaro- och betygsregistrering samt registrering av nationella prov/ämnesprov
– Meddelandesystem och forum
– Studieplattform: uppgifter, IUP, skriftliga omdömen m.m

AdelaAnsökan™

AdelaAnsökan™ är en e-tjänst för att söka plats och innehåller köhantering för barnomsorg/förskola och grundskola. Ansökningsblanketten är dynamisk och kan anpassas till varje skolas eget önskemål. Föräldrar kan ansöka om plats på valfri skolenhet och till viss årskurs ett specifikt skolår.

– Webbaserad ansökan
– Köadministration
– Platserbjudande och placering via mail
– Underhåll av inkomst, schema, adressuppgifter m.m

AdelaFörskola™

Förskolemodulen täcker hela förskolans behov av administration, ansökan och köhantering, föräldrars inkomst-uppgifter och debitering av avgifter. AdelaFörskola™ är skalbart och mycket flexibelt. Personalen har inloggningar och tillgång till verktyg för att själva exempelvis skapa listor och sprida information till föräldrar och personal.

– kontaktuppgifter till vårdnadshavare
– barnens veckoschema
– avgifter som faktureras respektive vårdnadshavare
– listor med kontaktuppgifter till barn, vårdnadshavare och personal
– Kan integreras med övriga pedagogiska system såsom lärplattformar

AdelaSkola™
i korthet

01

Ansökan

För nytillkommande barn och föräldrar finns en ansökningsblankett på webben som automatiskt läses in i systemets kö. Bekräftelse-mail skickas till föräldrarna och när plats finns ledig skickas ett placeringsförslag som föräldern tackar ja eller nej till.

02

Administration

Det administrativa arbetet med att sköta köhantering, placeringar och gruppstruktur, personalregister samt debitering görs i systemets centrala delar av skolassistent/ administratör/ skolledare.

03

Ekonomi

Debiteringen kan beräkna avgiften utifrån barnets tid i omsorgen, föräldrarnas anmälda inkomster och eventuellt den kommunala taxemodellen. Debiteringen kan även klara retroaktiva debiteringar/krediteringar om t ex inkomständringar kommit in sent.

04

Flexibilitet

Alla delar av vår lösning nås via Internet och inga installationer behövs lokalt hos kunden. Självklart följer vi myndigheternas förordningar och rapporterar direkt från systemet till dem sen.